Jak Kotlin zmienia świat mobile dev? | SFI

.

Materiały uzupełniające wystąpienie na Studenckim Festiwalu Informatycznym 2022

Czemu AsyncTask jest deprecated?

Jak unikać wycieków pamięci na Androidzie?

Retrolambda

Interaktywne diagramy operatorów w Rx (javascript)

Ćwiczenia do nauki Kotlina

Flutter

Kotlin Multiplatform Mobile

Kotlin Coroutines

Rozwój Jetpack Compose

Jarosław Michalik

Jarosław Michalik

Programista | Bloger | Muzyk Pomagam się ogarnąć w internetowych technologiach